Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja

 

Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice "KOZMO" sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, našom najboljom namerom da ostvarimo saradnju na obostrano zadovoljstvo kao i međunarodnom praksom u e-poslovanju.


Kompletne podatke o firmi možete naći klikom na "O nama".


Prilikom registracije, posetilac Internet prodavnice "KOZMO" ostavlja svoje identifikacione podatke, a zatim se prijavljuje sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Nakon registracije, posetilac postaje korisnik i stiče pravo na kupovinu.


Opšti uslovi poslovanja podrazumevaju delovanje internet prodavnice "KOZMO", prava korisnika i poslovni odnos između trgovca i potrošača a sve u cilju obostranog zadovoljstva.


Opšti uslovi su dalje detaljnije objašnjeni po oblastima kojima možete da pristupite klikom na LINK.